Wat gaat mijn kind lerenIn de schoolgids staat een uitgebreid verhaal over de manier waarop we het onderwijs ingericht hebben. Net als de gewone basisschool werken we op het Kompas met groepen. En natuurlijk heeft iedere groep zijn eigen groepsleerkrachten. In sommige groepen zijn ook nog extra mensen werkzaam. Ons uitgangspunt is dat de groepen nooit groter dan 15 kinderen mogen zijn. Het niveau van uw kind, het gedrag , de leervaardigheid en de leeftijd van uw kind bepaalt in welke groep uw kind geplaatst wordt. We hebben onderbouw-groepen ( 4 -7 jaar), middenbouwgroepen(6-10 jaar) en bovenbouwgroepen (10 -13 jaar) In deze groepen wordt de gewone basisschool-leerstof aangeboden. Het verschil ligt in de manier waarop en het tempo waarin. Er zijn kinderen die in het “gewone tempo” de basisschoolleerstof doorlopen. Er zijn ook kinderen die een langzamer tempo hebben en dus niet toekomen aan alle leerstof. Uiteindelijk bepaalt het eindniveau naar welke school voor voortgezet onderwijs uw kind uitstroomt. Over het algemeen is dat het VMBO of het Praktijkonderwijs.

We houden nauwgezet de vorderingen van uw kind bij en kunnen u altijd een actueel overzicht geven van de leerprestaties van uw kind. We bespreken vooraf onze verwachtingen en leggen dat vast in het startdocument. Mochten we veranderingen signaleren dan wordt meteen contact opgenomen met de ouders.