Voortgezet onderwijs

In groep 8 gaan we samen met u op zoek naar de goede school voor voortgezet onderwijs. 

De gesprekken daarover vinden eigenlijk al veel eerder plaats. Op onze school krijgt uw kind bij plaatsing of vanaf ongeveer acht jaar een uitstroom perspectief. (Waar denken we dat uw kind naar toe kan) Dat leggen we ook vast in een document. Dat document wordt altijd met u besproken en moet ook door u ondertekend worden. Na de keuze kan er nog van alles veranderen. Soms wordt er een ander perspectief bepaald en wordt er een andere keuze gemaakt. Dit gaat altijd in overleg met u. U wordt daar bij betrokken. De kinderen met hetzelfde uitstroomperspectief en ongeveer dezelfde leeftijd en niveau worden bij elkaar in de groep geplaatst, zodat we zeker weten dat ze het onderwijs krijgen dat aansluit op hun behoefte. 

Iedere rapportbespreking zal dat met u besproken worden. Gaat het zoals we verwacht en besproken hebben? Klopt onze doelstelling nog? Op het moment dat er sprake is van het voortgezet onderwijs krijgt u alle informatie van de leerkracht. Wij vullen een digitaal port folio in en zorgen ervoor dat als er nog extra onderzoek nodig is, dit ook gebeurt. Ook het portfolio is ter inzage en wordt met u besproken. Het besluit een kind te plaatsen wordt altijd genomen door de school voor voortgezet onderwijs. Zij bekijken de gegevens, de bevindingen van de leerkracht, de resultaten van het onderzoek en zij nemen het besluit. Daar speelt de school geen rol in.
Mocht u het niet eens zijn met het besluit moet u daarom altijd bij die school zijn. Er zijn voor SBO scholen niet zo veel keuze mogelijkheden. In het schema ziet u heel eenvoudig de toelatingseisen van de scholen voor voortgezet onderwijs. Maar…… ook het gedrag is een belangrijke factor bij dit besluit.

Uitstroomkeuzes en niveaus

De Stroom VSO ZML IQ <55 niveau groep 3

Praktijkonderwijs Niveau 1 IQ >55 - <80 niveau groep 3-4

Niveau 2 IQ >55 - <80 niveau groep 4-5

Niveau 3 IQ >55 - <80 niveau groep 5

Tussentijdse uitstroom naar het VMBO is altijd mogelijk.

Insula college, Stedelijk Dalton Lyceum, Wellandt college

VMBO kader IQ > 60- <80 niveau groep 5-6

VMBO beroep IQ > 60- <80 niveau groep 6

VMBO theoretisch IQ > 80 niveau groep 7Bij de toelating wordt natuurlijk naar veel andere dingen ook gekeken.

We noemen:

· zelfstandigheid,

· concentratie,

· werkhouding,

· thuissituatie,

· gedrag,

· doorzettingsvermogen,

· leerwens,

· etc.

Ze zijn even belangrijk als het IQ en het niveau. Bij twijfel wordt altijd contact opgenomen met onze school.

De kinderen bezoeken ieder jaar allemaal de verschillende open dagen van de scholen. Zo krijgen zij ook een beeld van hun toekomstige school.

Op het Praktijkonderwijs kan uw kind een diploma halen op niveau 1 (startkwalificatie) Na het Praktijkonderwijs en het VMBO kan uw kind doorstromen naar het MBO (Da Vinci College) en daar op alle niveaus een startkwalificatie behalen.