Leerling vervoerDe aanvraag voor leerlingvervoer moet u zelf doen, de school wil u hier natuurlijk bij helpen.

1) U moet leerlingenvervoer aanvragen via de website van gemeente Dordrecht: www.dordrecht.nl

2) Bij de zoekfunctie 'leerlingenvervoer' invullen.
3) Dan bij het bovenste blokje leerlingenvervoer aanklikken.
4) U komt daarna terecht op de pagina waar informatie verstrekt wordt en waar de aanvraag
kan worden ingediend.


Bij de aanvraag moet u rekening houden met het volgende:
Beneden 4 km geen leerlingenvervoer.
De afstand wordt berekend via www.routenet.nl -> vervoer per fiets / kortste route.

Boven 4 km wel leerlingenvervoer (vergoeding fiets, ov, eigen vervoer)
Er is een vergoeding voor het vervoer per fiets, openbaar vervoer of eigen vervoer. Ook wanneer u uw kind begeleid in de bus kunt u daarvoor een vergoeding krijgen. Bekijk met uw kind welke route het beste gekozen kan worden. Ook op school zal hier aandacht aan besteed worden.

In het uiterste geval kan uw kind vanwege de handicap of vanwege de thuissituatie in aanmerking komen voor vervoer met een taxi of een taxi – bus. U moet dan aangepast vervoer aanklikken. In dit geval moet u wel aangeven wat de reden voor het verzoek is. Hiervoor is in de meeste gevallen een medische verklaring of een schoolverklaring nodig. Neem in dit geval contact op met de school. De regels zijn door de gemeente bepaald. Het besluit tot toekenning wordt  door hen genomen. De school speelt hierin geen rol.