Dagelijkse gang van zakenOp onze school is niet iedere dag hetzelfde en zijn er ook grote verschillen per groep. Toch zijn er een aantal dingen die iedere dag terugkomen. De school begint om kwart voor negen. Om half negen zorgen we ervoor dat er toezicht is op het plein. De kinderen van de kleutergroep en van groep 3 mogen al om half negen naar binnen. Hiermee voorkomen we dat ze “ onder de voet” gelopen worden door de andere leerlingen. Om kwart voor negen gaat de bel en dan gaan de kinderen naar een met hun afgesproken plek op het plein. De groepsleerkracht haalt de kinderen op. Eenmaal binnen de school geldt een van de gouden regels: “We lopen rustig op de gang”.

Tot aan de ochtendpauze wordt er in de klas gewerkt. Iedere klas heeft ’s ochtends een kwartier pauze. Daarvoor of daarna kunnen de kinderen wat eten of drinken. Daarna beginnen de lessen weer. De helft van de school eet om twaalf uur zijn lunch op, de andere helft mag buiten spelen. Om vijf voor half een wisselen van groep. Om tien voor een beginnen de lessen weer. De pauzes in groep 3 en bij de kleuters kunnen verschillen. Om vijf over drie gaat de bel en gaan de kinderen naar huis. Die kinderen, die met de bus gaan worden door de groepsleerkracht begeleid.

Op woensdagmiddag gaat de school om half een uit.

Iedere dag is anders. Gymnastiek, Stop Stoer Doen en Special Heroes zijn activiteiten, die gedurende de week plaatsvinden. Dat verschilt per groep. Als er een uitstapje is hoort u dat via de groepsleerkracht.