Als er toch iets is


 
Klachtenregeling OPOD en vertrouwenspersoon

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. De klachtenregeling kent de bepaling dat een klager zijn klacht kan indienen bij het bestuur of rechtstreeks bij een onafhankelijke klachtencommissie. De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie die is ondergebracht in de “Stichting Onderwijsgeschillen”. De twee onafhankelijke externe vertrouwenspersonen van het OPOD kunnen, indien u dit wenst, bij het indienen van een klacht behulpzaam zijn. Deze vertrouwenspersonen zijn: mevrouw E. Janssens, bereikbaar op telefoonnummer 06-124.311.74 en mevrouw S. Glas, bereikbaar op telefoonnummer 078-614.76.60. Als u kiest voor het indienen van uw klacht bij het bestuur, bent u meteen aan het adres van degene die uiteindelijk ook over uw klacht beslist. Als u kiest voor het indienen van uw klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie, zal deze een oordeel geven over de gegrondheid van uw klacht en mogelijk adviseren over te treffen maatregelen. Dit oordeel en de aanbevelingen gaan naar het schoolbestuur. Dat beslist vervolgens of het het oordeel van de klachtencommissie deelt en de maatregelen overneemt. Het postadres van de Stichting Onderwijsgeschillen luidt: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon (030) 280 95 90. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl. De klachtenregeling voor het Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht is op 21 mei 2007 herzien en opnieuw vastgesteld. Voor het Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld: Mevr. E. Janssens, Iroko 46, 3315 PL Dordrecht, tel. 06-124.311.74 en mevr. S. Glas, Rozenhof 3, 3311 JT Dordrecht, tel. 078-614.76.60. 
 

Klachtenregeling OPOD 2007

Voor nadere informatie over de klachtenregeling en de klachtenprocedure kunt u contact opnemen met:

Stafbureau Stichting OPOD
Korte Parallelweg 235
3311 JN Dordrecht
telefoon: 078 - 632 16 21