oudercommissieDe oudercommissie beheert het geld van de oudercommissie. Dat geld wordt besteed aan extra activiteiten voor uw kind. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, sportdagen, afscheid van groep 8, uitstapjes, lenteontbijt, enz. Het gaat dus altijd op aan leuke dingen voor de kinderen.

Daarnaast is de oudercommissie en ook de ouders van de MR een belangrijk klankbord voor de school. Wij willen graag altijd weten wat u er van vindt. De leden van de oudercommissie bezoeken dan ook de medezeggenschaps-vergadering en hebben op deze manier een zinvolle betekenis voor de school.

Mocht er een beroep zijn voor “extra handen in de klas” bij een activiteit gaat dat altijd via de groepsleerkracht.