Ouders

Wat is mijn rol als ouder

Iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.

Deze zin geeft goed aan wat het belang van een goede samenwerking is. Het is in het belang van uw kind dat we samenwerken. Als we ons daarvan bewust zijn kan het al bijna niet fout gaan. Bij samenwerken speelt altijd gelijkwaardigheid een belangrijke rol. Ouders en school zijn partners, maar hebben alle twee een andere betrokkenheid en een andere relatie tot het kind . Er is een erkend verschil. Als beide partijen dat verschil erkennen zijn ze in plaats van tegengesteld bijna altijd aanvullend.

Wij kunnen niets zonder ouders. U bent nl.ook belangrijk voor de schoolprestaties en de vorderingen van uw kind. Onze onderlinge relatie (school en ouders) kan zelfs doorslaggevend zijn voor het schoolsucces van uw kind. Wij laten het kind zien en ervaren dat u belangrijk bent. U laat het kind zien dat u school belangrijk vindt.


Hoe doen we dat?
  • Op de hoogte zijn van elkaars verwachtingen
  • Belangstelling tonen voor de schoolgebeurtenissen en de thuisgebeurtenissen
  • Elkaar regelmatig ontmoeten en op de hoogte willen blijven
  • Elkaar respectvol benaderen
  • Soms hand en spandiensten verzorgen (geen verplichting overigens)
  • Naar het kind de samenwerking benadrukken

Allemaal niet zo moeilijk lijkt het…….. maar we moeten wel alert blijven en er naar handelen.